23.12.2016

REZULTATUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ARTIST LIRIC BAS DIN CORUL FILARMONICII DE STAT “TRANSILVANIA” 1.Munteanu Rareş –punctaj final 98.75-ADMIS
16.12.2016

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DIN CORUL FILARMONICII DE STAT “TRANSILVANIA”

1. Munteanu Rareş -ADMIS

29.11.2016
FILARMONICA DE STAT ‘’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014, la sala Clubului CFR din str. Dobrogeanu Gherea, nr.17, localitatea Cluj Napoca, judeţul Cluj, în data de 23 decembrie 2016, ora 13 00 proba practică şi ora 15 00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de:

artist liric bas, gradul profesional II pe durată nedeterminată în cadrul Corului.

Condiţii de participare:
– nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical
– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 aniDosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din localitatea Cluj
Napoca, Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3, până în data de 16 decembrie 2016.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.
Relaţii supilmentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la telefon: 0264-430060.