28.07.2015 – RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI organizat în data de 27 iuie 2015

Funcţiile contractuale pentru care se organizează concursul:

1. REFERENT financiar-contabilitate
Data selecţiei dosarelor: 16.07.2015

Numele şi prenumele candidatului- Rezultatul selecţiei dosarului
Hontilă Mirela ADMIS

Informaţii privind proba scrisă
Data şi ora desfăşurării probei scrise: 27.07.2015, ora 1000.

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: nu este cazul
Rezultatele finale ale probelor concursului

Numele si prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul
Hontila Mirela 98 ADMIS
Numele si prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul
Hontila Mirela 99.66 ADMIS
Rezultatul final al concursului
Numele si prenumele candidatului Rezultatul
Hontila Mirela 98.83 ADMIS

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 27 iulie 2015 în vederea ocuparii postului vacant de referent financiar contabilitate din cadrul Filarmonicii de Stat “Transilvania’’

Data selecţiei dosarelor: 16.07.2015
Nume si prenume – Hontila Mirela
Rezultatul selectiei dosarului – ADMIS

FILARMONICA DE STAT ‘’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul instituţiei din Str. Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3 , în data de 27 iulie 2015 ora 1000 proba scrisă şi interviu pentru ocuparea postului contractual vacant de referent gradul IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil

Condiţii de participare:
– nivelul studiilor: studii medii
– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din localitatea Cluj-Napoca strada Lucian Blaga, nr. 1-3, Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ , în Monitorul Oficial Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din Str. Piaţa Lucian Blaga, nr.1-3
Relaţii supilmentare se pot obţine la sediul instituţiei , Str. Piaţa Lucian Blaga, Nr. 1-3 şi la telefon: 0264-430060.