CONDUCERE
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal
de bază brut lunar condiţii grele 15%
MANAGER II 5 11803 0 Legea – cadru 153/2017
DIRECTOR ADJUNCT II 5 10529 1580  
CONTABIL ŞEF II 5 11083 1638      
COMPARTIMENTELE ARTISTICE
 ORCHESTRA SIMFONICĂ  
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal
de bază brut lunar condiţii grele 15%    
DIRIJOR IA 1 9283 1272   Legea – cadru 153/2017
CONCERT MAESTRU IA 3 10522 1460  
SEF PARTIDA IA 1 8614 1280
SEF PARTIDA IA 2 9029 1341
SEF PARTIDA IA 3 9449 1401
SEF PARTIDA IA 4 9816 1463
SEF PARTIDA IA 5 10182 1523
SOLIST INSTR IA 3 9646 1285
SOLIST INSTR IA 4 10006 1341
SOLIST INSTR IA 5 10368 1397
SOLIST INSTR II 0 4388 602
SOLIST INSTR I 1 7939 1173
SOLIST INSTR I 2 8321 1229
SOLIST INSTR I 3 8710 1285
ARTIST INSTRUMENTIST II 1 4410 613
ARTIST INSTRUMENTIST II 0 3971 544
ARTIST INSTRUMENTIST I 1 6037 840
ARTIST INSTRUMENTIST I 2 7517 1118
ARTIST INSTRUMENTIST IA 2 7864 1118
ARTIST INSTRUMENTIST IA 3 8230 1168
ARTIST INSTRUMENTIST IA 4 8545 1219
ARTIST INSTRUMENTIST IA 5 8861 1270
CVARTETUL TRANSILVAN  
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal
de bază brut lunar condiţii grele 15%
SOLIST INSTR IA 5 10688 1461   Legea – cadru 153/2017
         
 COR
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal
de bază brut lunar condiţii grele 15%
DIRIJOR COR IA 5 9869 1461   Legea – cadru 153/2017
SEF PARTIDA IA 4 9207 1341  
ARTIST LIRIC I 1 6037 840
ARTIST LIRIC I 2 7517 1118
ARTIST LIRIC I 5 8479 1270
ARTIST LIRIC IA 2 7864 1118
ARTIST LIRIC IA 3 8230 1168
ARTIST LIRIC IA 4 8545 1219
ARTIST LIRIC IA 5 8861 1270
ARTIST LIRIC II 0 3971 544
ARTIST LIRIC II 1 4270 585
ARTIST LIRIC II 2 4484 614
ARTIST LIRIC II B 3971 544
COMPARTIMENTUL PROGRAMARE ARTISTICĂ ŞI ORGANIZARE SPECTACOLE
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal
de bază brut lunar conditţii grele 15%
SECRETAR MUZICAL IA 3 7614 1118   Legea – cadru 153/2017
RECUZITER I 5 5145 772  
CONSULTANT ARTISTIC DEB 0 3239 451
SECRETAR PR IA 3 5371 747
REFERENT ARTISTIC I 5 2658 370
     
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal  
de bază brut lunar condiţii grele 15%
REFERENT DE SPECIALITATE IA 3 6040 893 Legea – cadru 153/2017
     
COMPARTIMENTUL JURIDIC
     
Funcţia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal  
de bază brut lunar condiţii grele 15%
CONSILIER JURIDIC IA 4 6192 916 Legea – cadru 153/2017
     
COMPARTIMENTUL ECONOMIC ADMINISTRATIV
Legea 153/2017, Anexa VIII, Capitolul II, PUNCTUL A, lit. b)
Spor condiţii grele Legea 153/2017, Anexa VIII, Capitolul II, lit.I), ART. 1
Functia Gradul Gradaţia Salariu Spor Temeiul legal  
de bază brut lunar condiţii grele 15%
CONSILIER JURIDIC IA 4 6192 916 Legea – cadru 153/2017
REFERENT DE SPECIALITATE IA 5 6347 939
REFERENT DE SPECIALITATE IA 4 6192 916
REFERENT IA 5 4922 728
EXPERT ACHIZITII IA 4 6192 916
SECRETAR-DACTILOGRAF IA 3 4426 654
REFERENT CASIER IA 5 4922 728
CURIER 2 2732 380