FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 1027/2014 după cum urmează:

COR

La sala Clubului CFR, str. Dobrogeanu Gherea, nr 17, localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în data de 26 august 2019, ora 1400 proba practică şi în data de 26 august 2019, ora 1600 interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante:

-1 post şef partidă tenor, cod COR 265202, gradul profesional IA, pe durată nedeterminată în cadrul COR

Condiţii specifice de participare:

-nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

-1 post şef partidă sopran, cod COR 265202, gradul profesional IA, pe durată nedeterminată în cadrul COR

Condiţii specifice de participare:

-nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

-1 post artist liric sopran, cod COR 265202, gradul profesional II, pe durată nedeterminată în cadrul COR

Condiţii specifice de participare:

-nivelul studiilor: studii superioare în domeniul muzical
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

 

ORCHESTRA SIMFONICĂ

La Colegiul Academic din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 5, localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în data de 9 septembrie 2019  ora 1000 proba practică şi în data de 9 septembrie 2019 ora 1600 interviul la sediul instituţiei din Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3,  pentru ocuparea postului contractual vacant de:

Condiţii de participare:


Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei  Filarmonica de Stat „Transilvania” din localitatea Cluj Napoca, strada Lucian Blaga, nr. 1-3, Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei  şi la telefon: 0264-430060.

Orice modificări intervenite în procedura de organizare a concursului vor fi anunţate la avizierul instituţiei, până cel târziu în preziua probei respective.

Dosarul candidaţilor înscrişi la concurs va cuprinde următoarele:

  1. cererea de înscriere la concurs;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
  3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor;
  4. copia carnetului de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă în specialitatea studiilor;
  5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de către medicul de familie cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului;
  7. curriculum vitae.
Sari la conținut