ANUNŢ

           În conformitate cu prevederile art. 31 din Legea cadru 153/2017, prevederile H.G. nr. 286/23.03.2011 şi H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

           Filarmonica de Stat “Transilvania” din Cluj-Napoca organizează examen de promovare în funcţie  pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de şef partidă vioara 1 şi şef partidă violoncel  din cadrul Orchestrei Simfonice.

Examenul de promovare în funcţia de şef partidă se va desfăşura  la sediul administrativ al Filarmonicii, Piaţa Lucian Blaga 1-3, localitatea Cluj Napoca, judeţul Cluj, în data de 26.10.2020  ora 10:00 proba practică vioară, ora 10:30 proba practică violoncel, ora 11:30 interviu vioară, ora 11:45 interviu violoncel.

Posturile vacante de şef partidă vioara 1 şi şef partidă violoncel sunt posturi pe durată nedeterminată cu  gradul profesional IA.

Condiţii de participare la examenul de promovare în funcţia de şef partidă:

Probele examenului de promovare în funcţia de şef partidă  sunt:

  1. proba practică (audiţie). Pentru această probă exista o fişa de examinare

care cuprinde criterii de examinare notate de către fiecare membru al comisiei cu puncte de la 0 la 100.

Proba practică din cadrul examenului va fi înregistrată.

  1. inteviul, desfăşurat conform fişei de interviu anexate. Interviul va

avea loc doar pentru candidaţii admişi la proba practică.

Tematica pentru examenul de promovare va fi anexată acestui anunţ pentru fiecare dintre posturi.

Dosarul candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în funcţia de şef partidă va cuprinde următoarele:

  1. cererea pentru participare la examen
  2. adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional IA
  3. copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
  4. curriculum vitae

Dosarul de înscriere la examenul de promovare va fi depus în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului de organizare a examenului de promovare în funcţia de şef partidă la sediul instituţiei din Cluj- Napoca, str. P-ţa L. Blaga, nr. 1-3, serviciul Resurse Umane, iar în ziua următoare datei limită de depunere a dosarelor se va afişa rezultatul selecţiei dosarelor.

Sari la conținut