ANUNȚ

Concurs de proiecte de management – Filarmonica de Stat ”Transilvania”
Rezultat etapa I și rezultat concurs

În baza prevederilor articolului 8, litera q) și t) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager la Filarmonica de Stat ”Transilvania”,

Secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza proiectelor de management și rezultatul concursului:

Rezultat prima etapă:

Nr. Crt.              Cod Identificare              Notă etapa I
1.                           01 FST                                 6,17
2.                          02FST                                  5,73
3.                          03FST                                  6,17
4.                          04FST                                  6,73
5.                          05FST                                  6,53

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:
„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“, în consecință, etapa a doua a concursului – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului nu va avea loc.

Rezultat concurs :

Nr. Crt  Cod candidat  Rezultat selecție  Notă prima etapă       Nota etapa a II- a      Notă finală       Rezultat concurs
1.               01FST                Admis                  6,17                        Nu e cazul             Nu e cazul           Respins
2.               02FST               Admis                   5,73                        Nu e cazul             Nu e cazul          Respins
3.               03FST               Admis                   6,17                        Nu e cazul              Nu e cazul         Respins
4.               04FST              Admis                    6,73                       Nu e cazul              Nu e cazul          Respins
5.               05FST              Admis                    6,53                       Nu e cazul              Nu e cazul          Respins

Conform art. 19 alin. (7)” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9”.
În termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului final al concursului candidații declarați respinși trebuie să se prezinte la Serviciul Resurse Umane pentru ridicarea dosarului depus, în sens contrar documentele depuse se vor distruge.

Secretariat comisie:
Afișat azi 12.02.2021

Sari la conținut