ANUNȚ

Concurs de proiecte de management –  Filarmonica de Stat ”Transilvania”

 Rezultat etapa I

 În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea funcției de manager la –  Filarmonica de Stat ”Transilvania”,

Secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza   proiectelor de management:

 

Nr. Crt. Cod Identificare NOTA
1.  

01FST

5,92
2.  

02FST

6,80
3.  

03FST

7,27
4.  

04FST

6,83
5.  

05FST

7,80
6.  

06FST

6,60

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare:

„Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7“.

Etapa a doua a concursului – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului, va avea loc MIERCURI,  14.07.2021 , ora 10 la sediul Consiliului Județean Cluj.

 

      În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de managementetapa interviului are caracter public. Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare. Solicitarea se depune, în timpul programului de lucru, cel tîrziu în ziua anterioară desfăşurării interviului. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului”.

                                        Secretariat comisie:

Afișat azi 13.07.2021

Sari la conținut