P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca
Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812
www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

 

Filarmonica de Stat ‘’Transilvania’’organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014, la sediul institutiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de: referent de specialitate resurse umane, gradul profesional IA.
Concursul se va desfăşura conform următorului orar:
– în data de 1 octombrie 2021, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj
– în data de în data de 1 octombrie 2021 ora 1800 interviu, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj
Condiţii de participare:
– Studii superioare economice
– Vechime în specialitatea studiilor necesare postului: 7 ani
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institutiei în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul institutiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei din din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-4300060

Sari la conținut