P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca
Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812
www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
depuse pentru participarea la concursul organizat în data de
2 decembrie 2021 în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic din cadrul Filarmonicii de Stat “Transilvania’’

In urma verificării dosarelor depuse pentru participarea la concusul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, din punct de vedere al conditiilor de participare, comisia de concus a stabilit următorul rezultat:

Nr. crt.      Dosar. Nr.                Rezultatul selecţiei dosarului            Motivul respingerii dosarului
1.                1472/15.11.2021                      ADMIS                                                           –
2.               1484/17.11.2021                      ADMIS                                                            –
3.               1485/17.11.2021                      ADMIS                                                            –
4.               1509/19.11.2021                      ADMIS                                                            –
5.               1524/22.11.2021                      ADMIS                                                            –
6.               1525/22.11.2021                      ADMIS                                                            –

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul instituţiei Filarmonica de Stat ’’ Transilvania’’ din Cluj – Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, în data de
2 decembrie 2021, ora 1000, în vederea susţinerii probei scrise, cu respectarea măsurilor de acces impuse de pandemie.
Pe toată durata derulării probei scrise, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comuniucare la distanţă.

Afişat 23.11.2021 ora 1300

SECRETAR COMISIE CONCURS

Sari la conținut