P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca

Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812    

  www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

                                                                       

 REZULTATELE  PROBEI SCRISE

 

 

în cadrul concursului  pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, gradul profesional IA, din cadrul Compartimentului Resurse Umane din Filarmonica de Stat „Transilvania”

 

Nr. crt. Nr. şi data înregistrării dosarului de concurs Punctajul obţinut la proba scrisă Rezultatul
1 1509/19.11.2021 95,5 ADMIS
2 1524/22.11.2021 59,5 ADMIS
3 1472/15.11.2021 58,8 ADMIS
4 1525/22.11.2021 32,5 RESPINS
5 1485/17.11.2021 31 RESPINS
6 1484/17.11.2021

 

 

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun  la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, compartimentul de resurse umane al Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

 

 

 

Afișat astăzi, 2 decembrie 2021, ora 1930, la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

 

 

                                                                                            Secretar comisie

                                                                                            

 

 

 

Sari la conținut