P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca
Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812              
www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

 

            FILARMONICA DE STAT ’’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de solist instrumentist, instrument fagot, gradul profesional IA.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de

10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al Partea a III-a, respectiv până în data de 11 februarie  2022, ora 13,00.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele:

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 14 februarie  2022, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 15 februarie 2022, ora 1300. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat în data de 16 februarie 2022 ora 1300.

Rezultatul probei practice şi rezultatul interviului va fi afişat în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei practice şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300  .

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Condiţii specifice participare la concurs:

Tematica stabilită este anexată prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

 

 

MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

Sari la conținut