Filarmonica de Stat ’’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic, gradul profesional IA.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

– în data de 17 martie 2022, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

– în data de 24 martie 2022, ora 1000 desfăşurarea interviului,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de

10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al Partea a III-a, respectiv până în data de 09 martie 2022, ora 16,00.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele:

 

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 10 martie 2022, ora 1600.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 11 martie 2022, ora 1300. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat în data de 14 martie 2022 ora 1600.

Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului va fi afişat în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1600.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1600  .Rezultatele contestatiilor vor fi afisate in teremen de o zi lucratoare de la data depunerii contestatiilor, pana la ora 1600.

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Condiţii specifice participare la concurs:

Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060


BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS PE POST DE CONSILIER JURIDIC

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției

 

Sari la conținut