P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca
Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812
www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

REZULTATELE PROBEI SCRISE

în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, gradul profesional IA, Filarmonica de Stat „Transilvania” din data de 17 martie 2022

Nr. crt.  Nr. şi data înregistrării dosarului de concurs     Punctajul obţinut la proba scrisă                  Rezultatul
1              331/02.03.2022                                                                    –                                        NEPREZENTAT
2              334/03.03.2022                                                                   53                                              ADMIS
3              343/04.03.2022                                                                    –                                         NEPREZENTAT
4              370/07.03.2022                                                                  93.6                                           ADMIS

 

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, compartimentul de resurse umane al Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

Afișat astăzi, 18 martie 2022, ora 09.30, la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

Secretar comisie

Sari la conținut