P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, Cluj-Napoca
Tel.: 0264-430060, Fax: 0264-597812
www.filacluj.ro, publicrelations@filacluj.ro

 

REZULTATUL FINAL
al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic
Filarmonica de Stat “Transilvania”

Dosar nr.                        Punctaj proba scrisa         Punctaj interviu          Punctaj final                Rezultat final
334/03.03.2022                           53                           NEPREZENTAT              –                             RESPINS
370/07.03.2022                           93,6                             66,66                       80,13                       ADMIS

Afișat astăzi, 25 martie 2022, ora 10.00, la sediul şi pe site-ul Filarmonicii de Stat „Transilvania”.

 

Secretar comisie de concurs

Sari la conținut