FILARMONICA DE STAT ’’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de consultant artistic debutant.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

– în data de 6 iulie 2022, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

– în data de 13 iulie 2022, ora 1000 desfăşurarea interviului,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de

10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al Partea a III-a, respectiv până în data de 27 iunie 2022, ora 1300.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele:

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 28 iunie 2022, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 29 iunie 2022, ora 1300. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat în data de 30 iunie 2022 ora 1300.

Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului va fi afişat în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300  .

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Condiţii specifice participare la concurs:

Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

Bibliografie orientativă:

Fischer, Jens Malte, Gustav Mahler, Yale University Press, 2011

Floros, Constantin, Gustav Mahler. The Symphonies, Amadeus Press, 1993

The Cambridge Companion to Stravinsky, Ed. Jonathan Cross, Cambridge University Press, 2003

Stravinsky and His World, Ed. Tamara Levitz, Princeton University Press, 2013

The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Ed. Stanley Sadie and John Tyrrell, Oxford University Press, 2001

Bălan-Budoiu Oana, Management Artistic. Noțiuni introductive vol. I / Artistic Management. Introductory Notions vol. I

Kolb, Bonita M, Marketing for Cultural Organisations. New Strategies for Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, Theatre and Opera. 2nd Edition, Cengage Learning EMEA, 2004

Owsinski, Bobby, Social Media Promotion For Musicians – Third Edition: The Manual For Marketing Yourself, Your Band, And Your Music Online, Bobby Owsinski Media Group, 2020

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Regulamentul de Ordine Interioară al Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Tematică:
Întocmirea unui program de sală pentru un concert cu următorul repertoriu:

Gustav Mahler – Blumine
Carl Nielsen – Concertul pentru vioară, op. 33
Igor Stravinsky – Simfonia Psalmilor

Programul de sală va fi prezentat la proba scrisă şi va fi punctat în cadrul acesteia.

Afisat azi, 14 iunie 2022

 MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

Sari la conținut