RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE

în grad profesional imediat superior 

Funcţia contractuală  pentru care se organizează examenul:

 

1.    ARTIST INSTRUMENTIST GRADUL IA

Data selecţiei dosarelor: 21.06.2022
Numele si prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului Motivul respingerii dosarului
Simon Ammer Helga Admis

 

Nu este cazul

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: nu este cazul
Informaţii privind proba practică (audiţie) și interviul
Data şi ora desfăşurării audiţiei și interviului: 07.07.2022, ora 09.00
Rezultatul final al examenului
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al examenului Rezultatul
Simon Ammer Helga

 

100 ADMIS
Funcţia contractuală  pentru care se organizează examenul:

 

1.    ARTIST LIRIC GRADUL PROFESIONAL IA

 
Data selecţiei dosarelor: 21.06.2022
Numele si prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului Motivul respingerii dosarului
Bacalu Alice Mihaela

Munteanu Rareș

Paval Olaru Aida Cătălina

Admis

Admis

Admis

 

Nu este cazul

 

Observaţii formulate de către membrii comisiei: nu este cazul
Informatii privind proba practică (audiţie) și interviul
Data şi ora desfăşurării audiţiei și interviului: 07.07.2022, ora 09.00
Rezultatul final al examenului
Numele si prenumele candidatului Punctajul final al examenului Rezultatul
Bacalu Alice Mihaela

Munteanu Rareș

Pavăl Olaru Aida Cătălina

 

100

100

100

ADMIS

ADMIS

ADMIS

 

 

Secretar comisii

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut