REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de consultant artistic, desfăşurat în data de 6 iulie 2022

 

Nume şi prenume Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1057/15.06.2022 100 100 100 ADMIS

Afişat azi, 13 iulie 2022

 SECRETAR COMISIE