REZULTATUlL PROBEI PRACTICE din cadrul concursului concursul organizat în data de 23 iulie 2022 în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante din cadrul compartimentului COR al Filarmonicii de Stat “Transilvania’’

 

Nr. crt. Nr. şi data înregistrării dosarului de concurs Punctajul obţinut la proba practică (audiţie) Rezultatul
1. 1145/04.07.2022 100 Admis
2. 1169/07.07.2022 97 Admis
3. 1172/07.08.2022 100 Admis
4. 1188/12.07.2022 100 Admis
5. 1187/12.07.2022 98 Admis
6. 1186/12.07.2022 98 Admis

 

Candidaţii admişi la poroba practică se vor prezenta la proba interviului organizată în data de 26 iulie 2022.

 

 

COMISIA DE CONCURS