LISTA CANDIDAŢILOR

înscrişi la proba practică din cadrul audiţiei organizate în data de 15 septembrie 2022 în vederea ocupării, cu contract individual de muncă pe durată determinată, a postului de artist instrumentist vioară

 

Nr. Crt. Cerere înscriere nr.
1 1370/07.09.2022
2 1417/12.09.2022
3 1420/13.09.2022

 

Vă informăm, că din motive obiective, audiţia din data de 15 septembrie 2022 ora 14.00, se va desfăşura in sala 59 a  Academiei Naţionale de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca