FILARMONICA DE STAT “TRANSILVANIA” organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. 1027/2014, la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar PR, gradul profesional IA, cu timp parţial de 6 ore pe zi.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

– în data de 19 octombrie 2022, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

– în data de 26 octombrie 2022 ora 1000 desfăşurarea interviului,  la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al Partea a III-a, respectiv până în data de 11 octombrie 2022, ora 1300.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele:

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 12 octombrie 2022, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 13 octombrie 2022, ora 1300. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat în data de 14 octombrie 2022, ora 1300.

Rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului va fi afişat în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300  .

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Condiţii specifice de participare la concurs:

Bibliografia este ataşată acestui anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj, tel: 0264-430060.

Afişat azi, 27 septembrie 2022

 

MANAGER

SBÎRCIU MARIA-SILVIA-MIHAELA

 

Bibliografie: