ANUNŢ

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR

 În conformitate cu prevederile  art. 31 alin.(4) din Legea nr. 153/2017

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 69 din Hotărârea nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

           Filarmonica de Stat “Transilvania”din Cluj-Napoca organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior al personalului contractual din cadrul Orchestrei Simfonice.

Numărul de posturi pentru care se organizează examen de promovare în grad este de 2, iar posturile pentru care se organizează examenul de promovare în gradul imediat superior sunt 2 posturi de artist instrumentist gradul I, un post artist instrumentist vioară şi un post artist instrumentist percuţie.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Probele de examen sunt:

Proba practică şi interviul vor avea loc în data de  28 noiembrie 2022,  începând cu ora 1400  la sediul Filarmonicii de Stat ’’Transilvania” din Cluj-Napoca , P-ţa L. Blaga, nr.1-3.

Tematica pentru examenul de promovare va fi anexată acestui anunţ pentru fiecare instrument.

Intrarea la examen se va stabili de catre comisie în ziua examenului.

Dosarul candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad trebuie să conţină urmatoarele:

  1. cererea pentru participare la examen
  2. adeverinţa eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;
  3. copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad se va depune la sediul instituţiei, serviciul Resurse Umane, pâna la data de 25 noiembrie 2022.

MANAGER

SILVIA SBÎRCIU

 

Tematica promovare în grad profesional imediat superior

Vioară

  1. Ligeti – Concert Românesc, p.III de la m.210 la 221
  2. Enescu – Poema Română: pag. 14 integral

 

Percuţie

Rimsky Korsakov – Şeherezada (Andantino quasi allegretto de la litera D până la litera E, a cincea măsură după F, până la cinci măsuri înainte de litera G, Allegro Molto de la litera C până la litera D, patru măsuri înainte de litera N, până 19 măsuri după litera N, de la litera P până la litera R)

Paul Dukas – Ucenicul Vrăjitor (a patra măsură după cifra 17 până la 3 măsuri înainte de cifra 20, de la cifra 22 până la cifra 24)

P.I.Ceaikovski – Simfonia a IV-a ( Partea a IV-a Allegro con fuoco ultimele 22 de măsuri).

 

 

 

Sari la conținut