FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA” organizează concurs, în baza Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 şi respectând prevederile  articolului VII din OUG nr. 115/2023, pentru ocuparea  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de  8 ore pe zi, a postului contractual vacant începând cu data de 01.04.2024 de artist liric tenor gradul profesional IA.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

– în data de 23 aprilie 2024, ora 1300 desfăşurarea probei practice la Sala Clubului CFR, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 17, Cluj-Napoca

– în data de 29 aprilie 2024 ora 1300 desfăşurarea probei interviu la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul instituţiei, compartimentul resurse umane, până în data de 12 aprilie 2024, ora 1300.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 15 aprilie 2024, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 17 aprilie 2024, ora 1300.

Rezultatul probei  şi rezultatul interviului vor fi afişate în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei practice şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300 .

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţii specifice de participare la concurs:

 Tematica stabilită este anexată prezentului anunţ.

Proba practică constă în audiţie.

Concurenţii vor utiliza materialul de orchestră de la biblioteca filarmonicii (poate fi solicitat şi în format electronic).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj – Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, județul Cluj, telefon: 0264-430060, 0785-282915 sau la adresa de mail biblioteca@filarmonicatransilvania.ro.

TEMATICA

pentru proba practică a concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de ARTIST LIRIC TENOR

Descarcă: Anunț concurs COR + TEMATICĂ aprilie 2024

Descarcă: Rezultat selectie dosare concurs COR aprilie 2024

Descarcă: Rezultat proba practica tenor aprilie 2024

Descarcă: PLAN DE INTERVIU concurs aprilie 2024

Descarcă: Rezultat final – aprilie 2024

Sari la conținut