FILARMONICA DE STAT ’’TRANSILVANIA’’ organizează concurs, în baza Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 şi respectând prevederile  articolului VII din OUG nr. 115/2023, pentru ocuparea  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu timp parțial de  6 ore pe zi, a postului contractual vacant de referent Agenția de bilete.

Concursul se va desfăşura conform următorului orar:

– în data de 22 iulie 2024, ora 1000 desfăşurarea probei scrise la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

– în data de 25 iulie 2024 ora 1000 desfăşurarea probei interviu la sediul instituţiei din Cluj-Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, jud. Cluj

In vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul instituţiei, compartimentul resurse umane, până în data de 12 iulie 2024, ora 1300.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat în data de 15 iulie 2024, ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor este data de 16 iulie 2024, ora 1300.

Rezultatul probei scrise  şi rezultatul interviului vor fi afişate în termen de o zi lucrătoare de la desfăşurarea fiecărei probe până la ora 1300.

Termenul de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei scrise şi rezultatul interviului este o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probelor desfăşurate, până la ora 1300 .

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţii specifice de participare la concurs:

 Bibliografia stabilită este anexată prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Cluj – Napoca, P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3, județul Cluj, telefon: 0264-430060.

Descarcă: formular inscriere la concurs iulie 2024

Descarcă: BIBLIOGRAFIE agentie bilete

Descarcă: Rezultat selecție dosare referent agentia de bilete

Sari la conținut